Splošni Pogoji

Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe spletne strani Samoizražanje (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«) opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani Samoizražanje ter pogodbena razmerja med podjetjem Kreaboom, Leonard Rožman s.p. in uporabniki storitev podjetja. Dostopni so v elektronski obliki na spletni strani Samoizražanje.

Splošni pogoji uporabe veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, za udeležence izobraževanj in uporabnike storitev, ki jih nudi spletna stran Samoizražanje.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del naročila storitev spletne strani Samoizražanje.

Vse navedene določbe Splošnih pogojev uporabe so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št 83-/2001 in nadaljnji), ki dopolnjujejo pogodbo med uporabnikom in nosilcem oziroma naročilo in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Podjetje Kreaboom, Leonard Rožman s.p. si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev uporabe. V primeru spremembe Splošnih pogojev uporabe veljajo spremenjeni Splošni pogoji uporabe. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletni strani Samoizražanje.

Opredelitev pojmov

Spletna stran Samoizražanje obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.samoizrazanje.si.

Nosilec spletne strani Samoizražanje je podjetje Kreaboom, Leonard Rožman s.p. (v nadaljevanju: »nosilec«).

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik, udeleženec izobraževanj v sklopu Samoizražanja in uporabnik storitev svetovanja.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki brez izvedenega postopka registracije in brez prijave dostopa do spletne strani Samoizražanje.

Naročilo je s strani naročnika poslana pisna naročilnica ali pravilno izpolnjen e-obrazec za naročilo storitev spletne strani Samoizražanje. Oba omenjena obrazca sta na voljo na spletni strani Samoizražanje, pri čemer je e-obrazec za naročilo storitev spletne strani Samoizražanje na voljo za vse  storitve Samoizražanja. Naročilo se lahko odda tudi elektronsko na katerega od elektronskih naslovov nosilca, objavljenih na spletni strani Samoizražanje, ali posreduje po navadni pošti.

Obveznosti nosilca in obveznosti uporabnika

Vsebina portala

Nosilec si bo prizadeval, da bodo na spletni strani Samoizražanje uporabnikom na voljo vse relevantne, točne in najnovejše informacije. Pri tem je nosilec zavezan, da si prizadeva zagotoviti uporabnikom spletne strani navedene informacije, na noben način pa ni pravno zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Ker so informacije, uvrščene na spletno stran, nujno posledica subjektivne presoje nosilca, je uporabnik portala zavezan upoštevati, da obstaja možnost, da informacije in podatki niso celoviti, popolni, točni ali posodobljeni. Poleg tega nosilec uporabnike portala opozarja, da so informacije in podatki na spletni strani Samoizražanje splošnega informativnega značaja in se kot take ne nanašajo na konkretne okoliščine kakršnekoli fizične ali pravne osebe. V primeru, da uporabnik potrebuje konkretna navodila, mnenje ali nasvet, nosilec priporoča, da se uporabnik posvetuje z ustrezno usposobljenim strokovnjakom.

Nosilec si pridržuje pravico, da lahko spremeni, doda ali odstrani vsebino spletne strani Samoizražanje, kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Nosilec ne jamči, da so elektronska besedila predpisov na teh spletnih straneh natančne reprodukcije uradnih besedil. Predpisi, objavljeni v uradnih listih, so edini verodostojni vir.

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov na spletni strani Samoizražanje ter na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh.

Odgovornost nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na spletni strani Samoizražanje, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Razpoložljivost portala

Nosilec vzdržuje spletno stran Samoizražanje tako, da je praviloma dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendi. Možni so tudi izpadi dostopa do spletne strani Samoizražanje zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani nosilca, internetnih ponudnikov, ali opreme na strani uporabnikov, za kar nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Odgovornost nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do spletne strani Samoizražanje, je v celoti izključena.

Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do spletne strani Samoizražanje zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do spletne strani Samoizražanje, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi težav pri dostopu ali uporabi spletne strani Samoizražanje, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani uporabnika, nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Politika zasebnosti

Osebni podatki so informacije, ki jih uporabnik posreduje ob nakupu storitve na spletni strani Samoizražanje. Uporabniki imajo na spletnih straneh pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih podatkov.

Nosilec se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so jih uporabniki posredovali nosilcu, varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo pravnega reda Republike Slovenije in EU.

Spletna stran Samoizražanje uporablja piškotke, ki se naložijo na uporabnikov računalnik v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Več informacij o Poliki zasebnosti najdete tukaj.

Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Spletna stran Samoizražanje vsebuje elemente kot so blagovna znamka, avtorski prispevki, dokumenti, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije z dodatno obdelavo in dodanimi informacijami, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in EU in določbami Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1)( Ur. l. RS , št. 45/2001 in nadaljnji) ter Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in nadaljnji).

Uporabniki smejo uporabljati informacije in podatke vključene v spletno stran Samoizražanje le za lastne potrebe. Uporabniki lahko v mejah običajne uporabe v svojih objavljenih stvaritvah uporabljajo informacije in podatke iz spletne strani Samoizražanje pod pogojem, da navedejo vir Samoizražanje, Leonard Rožman.

Uporabniki ne smejo z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij spletne strani Samoizražanje, kar bi lahko škodovalo nosilcu.

Povezave na spletne strani Samoizražanje so dovoljene pod pogojem, da se pred klikom navaja »Vir Samoizražanje, Leonard Rožman« ter da se po kliku spletne strani Samoizražanje prikazujejo v samostojnem okviru, z vsemi elementi spletne strani Samoizražanje, še zlasti s pravnim obvestilom in pod pogojem, da se povezava na zahtevo nosilca lahko kadarkoli odstrani.

Uporabniki odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala nosilcu zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

Naročilo storitev

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani samoizrazanje.si. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno storitve, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno.

Postopek nakupa

Kupec izbere storitev, ki je personalizirana. Po tem, ko izbere želeni paket, kupec storitev doda v košarico s klikom na gumb “Dodaj v košarico”. Po izboru se mu na zgornji strani prikaže gumb, kjer si lahko ogleda povzetek spletne košarice. Če znotraj spletne košarice klikne na gumb “Nadaljuj na blagajno”, je kupec preusmerjen na blagajno (koraki so opisani v nadaljevanju). Če kupec izbere “Prikaži košarico”, se mu odpre pregled košarice, kjer lahko odstrani izbrano storitev ali vnese kodo kupona. S klikom na gumb “Posodobi košarico”, uveljavi opravljene spremembe. S klikom na gumb “Nadaljuj na blagajno”, se kupec pomakne na naslednji korak. V tem koraku kupec vpiše svoje podatke. Lahko izbere tudi drugi naslov za dostavo in dopiše opombe k naročilu. Nato kupec izbere način plačila, pri čemer ima navedene specifike izbranega načina plačila. Ko kupec vnese vse potrebne podatke, mora pred oddajo naročila potrditi, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter da je seznanjen in se strinja s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti. Če je kupec izbral plačilo po predračunu ali s kreditno kartico, potrdi naročilo s klikom na gumb “Naroči pot Samoizražanja”. Po opravljenem nakupu je kupec preusmerjen na zahvalno stran, kjer koledar, v katerem izbere dan in uro želenega termina svetovanja. Po izbiri dneva in ure mora kupec vnesti potrebne podatke, da lahko uspešno zaključi rezervacijo termina. Proces nakupa storitve je zaključen, ko kupec prejme na potrditveni e-mail rezeravacije termina.

Izvedba storitev

Izvajalec storitve (Kreaboom, Leonard Rožman s.p.) izvede storitev v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni paket svetovanja.

Stranka se zavezuje k poravnavi celotnega zneska, najkasneje v roku treh delovnih dni od izvedene prijave. Brez predhodno prejetega plačila, izvedba storitve ni mogoča. V primeru, da plačilo četrti dan od izvedene prijave ni poravnavno, se termin, ki je bil rezerviran sprosti.

Poslovna skrivnost in varstvo osebnih podatkov

Vsa komunikacija med nosilcem in uporabnikom v zvezi z vsebino primera/vprašanja kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve se štejejo za zaupno komunikacijo, ki je del varovanja zaupnega razmerja med uporabnikom in nosilcem ter predstavljajo poslovno skrivnost zaupne narave.

Nosilec upošteva standarde Zakona o varstvu osebnih podatkov, Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov – GDPR in Politiko zasebnosti, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

Vsi osebni podatki uporabnika so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Podatki, ki jih bo uporabnik posredoval nosilcu, se ne posredujejo tretjim osebam, razen računovodstvu za ustrezno knjiženje poslovnih dogodkov in morebitnim pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima nosilec sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot nosilec.

Ta točka zavezuje nosilca, pogodbene izvajalce in uporabnika tudi po morebitni prekinitvi poslovnega sodelovanja.

Za vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri nosilcu na: +386 70 633 326, e-mail: info@samoizrazanje.si.

Odstop od pogodbe

Nosilec lahko enostransko, po lastni presoji in brez razlogov odstopi od izvedbe naročila oziroma pogodbe same (ne opravi storitve), v kolikor npr. ugotovi morebiten konflikt interesov ali oceni, da predhodno poslan obseg informacij, obsežnost, zahtevnost, kompleksnost, nejasnost vprašanja in/ali druge okoliščine zadeve presegajo obseg plačanih storitev. V tem primeru nosilec ne izgubi pravice do prejema plačila za do tedaj opravljene storitve, uporabniku pa vrne morebiten preostanek že plačanega zneska. V tem primeru se lahko nosilec in uporabnik dogovorita tudi za ustrezno korekcijo vrednosti storitve in izdajo novega predračuna.

Glede na naravo storitve odstop od pogodbe s strani uporabnika ni mogoč po potrditvi naročila s strani nosilca, saj gre za storitve in/ali produkte, ki so pripravljeni oz. narejeni na podlagi specifičnih potreb in vprašanj uporabnika in so prilagojeni njegovim potrebam.

Odpoved ali sprememba dogovorjenega termina izvedbe storitve

Izvajalec storitve si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom dogovorjenega termina oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca.

Odpoved s strani udeleženca

Če udeleženec odpove udeležbo na dogovorjenem srečanju najkasneje do dne začetka izobraževanja iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine oziroma iz drugih razlogov, na katere udeleženec nima ali ne more imeti vpliva (višja sila), se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na info@samoizrazanje.si ali po pošti, na naslov Kreboom, Leonard Rožman s.p., Ložnica pri Žalcu 54, 3310 Žalec.

Odjava udeleženca

Skrajni rok za odjavo od dogovorjenega srečanja (svetovanja) je 7 delovnih dni pred pričetkom posameznega svetovanja. Odjava od posameznega svetovanja mora biti vedno v pisni obliki na info@samoizrazanje.si ali po pošti, na naslov Kreaboom, Leonard Rožman, s.p., Ložnica pri Žalcu 54, 3310 Žalec. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka odjave, za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotni znesek storitve.

Končne določbe

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

 1. Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce spletnega mesta prodajalca.
 2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta prodajalca.
 3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca.
 4. Kupec potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce in za nakupe, ne glede na državo dostopa kupca.

Spremembe pogojev poslovanja

 • Prodajalec pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
 • Prodajalec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
 • Prodajalec bo svoje kupce obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
 • Prodajalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov prodajalca.

Reševanje sporov

Prodajalec in kupec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko potrošnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Kupec lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontaktni elektronski naslov je: nkt.mgrt@gov.si. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu prodajalca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 26.10.2022

Košarica
0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaVrni se v trgovino